+421 911 642 601   |   pepax @ pepax.eu   |   Pon - Pia: 09:00 - 17.00

Profesionálny nákupca

Profesionálny nákupca

Kurz je určený pracovníkom nákupných oddelení, samostatným nákupcom, pracovníkom, ktorí sú poverení akýmkoľvek nákupom. Absolvovaním sa zdokonalíte v schopnosti vyhľadávať najvhodnejších dodávateľov, naučíte sa stanoviť úlohu a pozíciu nákupu v podniku, určíte potrebu z hľadiska množstva, kvality, ceny a času dodávky.

 • Nákup kľúčový faktor zvýšenia zisku
  • postavenie nákupu a logistiky v organizačnej štruktúre firmy
  • stanovenie cieľov nákupu a logistiky
  • nové trendy v oblasti nákupu
 • Riadenie vzťahov s dodávateľmi v nákupnom reťazci
  • špecifikácia množstva, termínov dodávok a služieb
  • proces špecifikácie požiadaviek a plánovanie dodávok
  • nákupné riziká – ako a kde môžu dodávatelia ovplyvniť firmu
  • tvorba dodávateľskej stratégie
 • Výber a hodnotenie dodávateľov
  • kritériá pre hodnotenie potenciálneho dodávateľa
  • identifikácia, prieskum a vyhľadávanie dodávateľov
  • metódy hodnotenia dodávateľov
  • hodnotenie finančnej spôsobilosti
  • SWOT analýza (silné a slabé stránky) dodávateľov
  • zaznamenávanie informácií o dodávateľoch
  • vyhodnotenie vami overovaných dodávateľov
  • aktualizácia hodnotenia dodávateľských rizík
  • dodávateľské vzťahy a typy zmlúv
 • Priebeh nákupu
  • príjem dodávky, fakturácia, doklady a dokumentácia
  • koncepcia dodržiavania kvality
  • náklady na objednávku a na zásoby
 • Tvorba zásob v dodávateľskom reťazci
  • obsah a cieľ riadenia zásob
  • skladové operácie a skladové zásoby
  • priemerná zásoba, minimálna zásoba
  • riadenie a plánovanie skladových zásob
  • systémy skladových zásob
 • Návrhy zlepšenia činnosti nákupu vo vašej organizácii

Objednávka kurzu
Profesionálny nákupca